Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Profit Games and Simulations Online Entreprenör MBA

Affärs- och Ekonomiutbildning Online

 Hem      Affärsutbildning      Kurs      Demo-Shop-Login      Frågor      Metod Viking ProfitGames

Lär dig på halva tiden

Dessa sidor visar den tydliga logiken för hur metoderna leder till affärskunskap på halva tiden.
* Se 10 grunddrag i Metod för att
- halvera inlärningstiden och
- uppfylla de nya kraven på ekonomisk kompetens.
* Se mer i Kurs och design
* liksom i Frågor om aktivt lärande.

Se även forskning (i Metod och Frågor) om hur
* testningseffekten tillsammans med utspritt lärande ökar kunskap och långtidsminne
* som är bättre för lärandet än att repetera i en bok.

Hur du driver ett företag
ekonomiskt lyckosamt

Helt annorlunda än kurser, läro- och övningsböcker eller video där varje övningsuppgift är en isolerad ö som inte kan visa
- vare sig resultatet av ditt beslut eller beräkning
- eller hur ditt resultat direkt påverkar sitt större ekonomiska sammanhang som företaget totalt ur olika aspekter och nyckeltal och därmed gör det omöjligt även för dig.

Blandat lärande i ekonomikurser för elever världen runt 
			med praktiska verktyg i affärsövningar och affärsspel


ProfitGames öppnar kurser världen runt för elever, liksom för lärare som förbättrar blended learning, och upplever "de bästa vi varit med om".

Ekonomkörkort MBA

Affärsövningarnas olika scenarier lär dig från grunden central företagsekonomi, entreprenörs- och affärsmannaskap.

* Du arbetar interaktivt med beslut, händelser, frågor och uppgifter och får direkt feedback.
* Du gör det logiska arbetet medan datorn räknar och åskådliggör i bilder, där färg och form är ett genomgående tema för förståelsen.

* Du ser direkt sambanden och hur dina enskilda beslut påverkar de större sammanhangen.
* Du har tillgång till ett trettiotal rapport-, kalkyl- och simuleringsverktyg med läromedel, Fakta, med sökfunktion och lexikon.

Entreprenör Ekonomikörkort MBA

Affärsspelen leder vid måluppfyllelse till Entreprenör Ekonomikörkort på stigande nivå. Du driver ett företag och har tillgång till många hjälpmedel som
- visualiserade rapporter, beräknings- och simuleringsverktyg,
- läroböcker, ljud, ordbok och lektioner på video
.

* Du är inte styrd, som i övningarna, utan kör självständigt ditt företag mot målen.
* Du bestämmer vilka varor och/eller tjänster företaget arbetar med, utvecklar affärer och får dem att växa.

* Du tillämpar dina ekonomiska kunskaper från övningarna plus sälj och service:
- exempelvis att du anpassar säljbeteendet till olika steg i säljprocessen,
- identifierar kundens behov vid standard- respektive kundanpassade lösningar och
- löser problem vid olika serviceåtaganden med kunden.
 

Digital företagssimulering

Kurserna innehåller
- affärsövningar och affärsspel,
- beräknings- och simuleringsverktyg
- med undervisningsmaterial.

Välj kurser eller enbart verktygen

Du kan välja mellan två prenumerationer i Shop
- månadsvis alla kurser med alla verktyg eller
- årsvis verktygen med undervisningsmaterial utan kurser.

Träna inför det okända och använd kunskapen och verktygen för privata och professionella beslut på valfri dator och var som helst. Se mer om Innehåll.

14 kurser i företagsekonomi för beslutsfattare och skola

Kurserna uppfyller kunskapskraven från näringsliv och skola i företagsekonomi med tyngdpunkt på de kalkylerande delarna.
- Ungt företagande (UF) behöver Basnivån.
- Entreprenörskap och handel behöver Basnivån.
- Beslutsfattare och Företagsekonomi 1 behöver Basnivån samt första övningen eller bägge på Fortsättningsnivån beroende på skolans kursplan.
- Företagsekonomi 2 inkluderar Avancerad nivå.

Grundläggande Entreprenörsekonomi

Entreprenörsekonomi Intro
Börja utan förkunskaper. Ett drygt dussintal videoinslag ger en enkel introduktion till det som basnivån tar upp, nämligen resultat- och balansräkning samt kassaflöde. Leder inte till diplom.
Business Game Classic BGC
Du får känslan av att driva ett produktionsföretag som är intressant att göra i ett tidigt skede, och på engelska, innan du dyker djupare in i de finansiella frågorna.

Resurs och Balansövning
Utan förkunskaper bygger du upp en balansräkning med början i en privatekonomi där alla känner igen sig.
Resultatövning:
Du kompletterar med resultat och utvecklar ett handels- och tjänsteföretag.
Resultat och kassaplanering
Resultat- och likviditetsbudgetering.
Affärsspel Bas
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för bruttomarginal mm i ett handels- och tjänsteföretag.

Fortsättningsnivå

Resultatstyrning I
Divisions- och marginalkalkyler, pålägg och prissättning.
Resultatstyrning II
Nollpunktsanalys, säkerhetsmarginal och prissättning.
Affärsspel Fortsättning
Entreprenör Ekonomikörkort med mål för rörelsemarginal mm i ett handels- och tjänsteföretag.

Avancerad nivå

Resultatstyrning III
Bidragskalkylering, beläggning, kapacitet och prissättning.
Lönsamhet och Matematik
Denna kurs kan avsluta en tidigare nivå om du vill prioritera matematik för ekonomer.
Inköp och Lager
Uppgifter och beräkningar.
Investeringar
Uppgifter och beräkningar.
Affärsspel Avancerad nivå
Entreprenör Ekonomikörkort med lönsamhetsmål i ett tillverkande företag.


Kunskaper för livet

Lär dig ekonomi och få nödvändiga kunskaper som du har nytta av hela livet. Den viktigaste orsaken till ekonomiska svårigheter och ytterst konkurs är bristen på kunskaper om ekonomiska samband. Se Metod (Undvik full fart mot obestånd). Kunskap är en investering i framgång.

Gå in i företagarens roller

Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde från upphandling till försäljning. Du går in i olika roller och får sammanhangen åskådliggjorda på din väg att nå målen genom att
- i affärsövningarna klara frågor och uppgifter samt
- i affärsspelen även marginal- och lönsamhetsmål.

Gå in i olika kontor och roller. 
	Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde frän 
			anskaffning till försäljning i ett virtuellt företag


 Digitala kurser

Affärs
övning
Affärs
spel
Grundläggande Entreprenörsekonomi

 Entreprenörsekonomi Intro x  
 Business Game Classic BGC x x
 
 Resurs och Balansövning x  
 Resultatövning x  
 Resultat och Kassaplanering x  
 Affärsspel Bas x x

Fortsättningsnivå

 Resultatstyrning I x  
 Resultatstyrning II x  
 Affärsspel Fortsättning x x

Avancerad nivå

 Resultatstyrning III x  
 Lönsamhet och Matematik x  
 Inköp och Lager x  
 Investeringar x  
 Affärsspel Avancerat x x
     

Två typer av digitala företagsspel

I affärsövningarna och affärsspelen, som leder till körkort, ser du direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna i företagsekonomi.
Spelen har en Inledningsövning, som förklarar begrepp och tillvägagångssätt.

I de s.k. klassiska företagsspelen bör besluten fattas i klump. I Business Game Classic BGC konkurrerar du på en marknad och hanterar tillgång och efterfrågan genom marknadsföring, pris, kostnader och produktion. Se mer under Kurs.
Profit Games Financial Tools
 (C) 1990-2019

Tillbaka

Translate this page:

                   Digital teaching resources of high educational, interactive, visual, scientific quality and multimodality