Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Profit Games and Simulations

Affärs- och Ekonomiutbildning Online

 Hem      Affärsutbildning      Demo-Shop-Login      Kurs      Frågor      Metod Viking ProfitGames

Lär dig på halva tiden

* Se 10 grunddrag i Metod för att
- halvera inlärningstiden och
- uppfylla de nya kraven på ekonomisk kompetens.
* Se Kurs och design.
* Se Frågor om aktivt lärande.

Helt annorlunda

I videokurser, läro- och övningsböcker av idag blir varje uppgift en isolerad ö. De kan inte visa vare sig resultaten av dina övningar och kalkyler eller hur ett resultat direkt påverkar det större ekonomiska sammanhanget såsom ditt övningsföretag totalt. Därmed blir det omöjligt även för dig.

Se även utvärdering av Harvard under Metod. Test- och scenarioformat tillsammans med utspritt lärande, ökar kunskap och långtidsminne.

Förbättra blandat lärande

Blandat lärande i ekonomikurser för elever världen runt 
			med praktiska verktyg i affärsövningar och affärsspel


ProfitGames öppnar kurser världen runt för elever liksom för lärare även i blended learning i moderna digitala klassrum för att uppleva "de bästa vi varit med om".

Ekonomkörkort

Affärsövningarnas olika scenarier lär dig från grunden central företagsekonomi, entreprenörs- och affärsmannaskap.

* Du arbetar interaktivt med beslut, händelser, frågor och uppgifter och får direkt feedback.
* Du gör det logiska arbetet medan datorn räknar och åskådliggör i bilder, där färg och form är ett genomgående tema för förståelsen.
* Du ser direkt sambanden och hur dina enskilda beslut påverkar de större sammanhangen.
* Du har tillgång till ett stort antal kalkyl- och simuleringsverktyg och rapporter till vilka det finns kopplade digitala lärotexter, Fakta, med sökfunktion och företagsekonomisk ordbok.
Se mer under Demo.

Sälj & Ekonomikörkort

Affärsspelen leder vid måluppfyllelse till Sälj- och Ekonomikörkort med uppgift om nivå. Du driver ett företag och har tillgång till hjälpmedel som lärotexter med talböcker, lexikon, kalkyler, simulering och lektioner på video.

* Du är inte styrd, som i övningarna, utan kör självständigt ditt företag mot målen.
* Du bestämmer vilka varor och/eller tjänster företaget arbetar med, utvecklar affärer och får dem att växa.
* Du tillämpar dina ekonomiska kunskaper från övningarna plus sälj och service:
- exempelvis att du anpassar säljbeteendet till olika steg i säljprocessen,
- identifierar kundens behov vid standard- respektive kundanpassade lösningar och
- löser problem vid olika serviceåtaganden med kunden.
 

Smarta ekonomiska färdigheter för livet

Lär dig ekonomi och få nödvändiga kunskaper som du har nytta av hela livet. Den viktigaste orsaken till ekonomiska svårigheter och ytterst konkurs är bristen på kunskaper om ekonomiska samband. Kunskap är en investering i framgång. Se Metod (Undvik full fart mot obestånd).

Välj kurser eller enbart verktygen

Kurserna innehåller
- digitala övningar och affärsspel,
- beräknings- och simuleringsverktyg
- med undervisningsmaterial.
Du kan välja mellan två prenumerationer i Shop
- månadsvis alla kurser med alla verktyg eller
- årsvis enbart verktygen med undervisningsmaterial.

14 kurser i företagsekonomi för beslutsfattare och skola

Kurserna uppfyller kunskapskraven från näringsliv och skola i företagsekonomi med tyngdpunkt på de kalkylerande delarna.
- Ungt företagande (UF) behöver Basnivån.
- Entreprenörskap och handel behöver Basnivån.
- Beslutsfattare och Företagsekonomi 1 behöver Basnivån samt första övningen eller bägge på Fortsättningsnivån beroende på skolans kursplan.
- Företagsekonomi 2 inkluderar Avancerad nivå.

Grundläggande Entreprenörsnivå

Entreprenörsekonomi
Börja utan förkunskaper. Ett drygt dussintal videoinslag ger en enkel introduktion till det som basnivån tar upp, nämligen resultat- och balansräkning samt kassaflöde. Leder inte till diplom.
Business Game Classic BGC
Du får känslan och erfarenheten av att driva ett företag som är intressant för dig att göra i ett tidigt skede, och på engelska, innan du dyker djupare in i de finansiella frågorna.
Resurs och Balansövning
Utan förkunskaper bygger du upp en balansräkning med början i en privatekonomi där alla känner igen sig.
Resultatövning:
Du kompletterar med resultat och utvecklar ett handels- och tjänsteföretag.
Resultat och kassaplanering
Resultat- och likviditetsbudgetering.
Affärsspel Bas
Sälj & Ekonomikörkort med mål för bruttomarginal mm.

Fortsättningsnivå

Resultatstyrning I
Divisions- och marginalkalkyler, pålägg och prissättning.
Resultatstyrning II
Nollpunktsanalys, säkerhetsmarginal och prissättning.
Affärsspel Fortsättning
Sälj & Ekonomikörkort med mål för rörelsemarginal mm.

Avancerad nivå

Resultatstyrning III
Bidragskalkylering, beläggning, kapacitet och prissättning.
Lönsamhet och Matematik
Denna kurs kan avsluta grundnivån om du vill prioritera matematik för ekonomer.
Inköp och Lager
Beräkningar.
Investeringar
Beräkningar.
Affärsspel Avancerad nivå
Sälj & Ekonomikörkort med lönsamhetsmål.Digital företagssimulering

Gå in i olika kontor och roller

Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde från upphandling till försäljning. Du går in i olika roller och får sammanhangen fortlöpande åskådliggjorda på din väg mot målen.

Gå in i olika kontor och roller. 
	Överst ligger ekonomifunktioner. Längst ner går ett resursflöde frän 
			anskaffning till försäljning i ett virtuellt företag

Mål

Du når målen genom att
- i affärsövningarna klara frågor och uppgifter samt
- i affärsspelen även marginal- och lönsamhetsmål.
Spelen har en Inledningsövning, som förklarar begrepp och tillvägagångssätt. 


 Digitala kurser

Affärs
övning
Affärs
spel
Grundläggande Entreprenörsnivå

 Entreprenörsekonomi  x  
 Business Game Classic BGC x x
 
 Resurs och Balansövning x  
 Resultatövning x  
 Resultat och Kassaplanering x  
 Affärsspel Bas x x

Fortsättningsnivå

 Resultatstyrning I x  
 Resultatstyrning II x  
 Affärsspel Fortsättning x x

Avancerad nivå

 Resultatstyrning III x  
 Lönsamhet och Matematik x  
 Inköp och Lager x  
 Investeringar x  
 Affärsspel Avancerat x x
     

Använd verktygen även utanför kurserna för privata och professionella beslut på vilken dator som helst och var som helst.

Två typer av digitala företagsspel

I affärsövningarna och affärsspelen, som leder till körkort, ser du direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna i företagsekonomi.

I de s.k. klassiska företagsspelen bör besluten fattas i klump. I Business Game Classic BGC konkurrerar du på en marknad och hanterar tillgång och efterfrågan genom marknadsföring, pris, kostnader och produktion.
Se mer under Kurs.
ProfitGames and Simulations logotype
Viking ProfitGames
E-post