Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Profit Games and Simulations Online Entreprenör MBA

Affärs- och Ekonomiutbildning Online

 Hem     Affärsutbildning     Kurs     Shop-Login     Frågor     Metod viking ProfitGames

Kursupplägg för det moderna digitala lärandet

Välj kurser och spel eller enbart verktyg


Välj kurser eller enbart verktyg

Månadsprenumeration på allt innehåll
Starta ny kurs/spel
Starta en kurs eller spel från dess början.
Starta sparad kurs/spel
Fortsätt från de värden du senast sparade.
Simuleringsrum som nedan.

Årsprenumeration på verktygen
Simuleringsrum
För in dina egna värden i beräkningar eller i en balansräkning och resultaträkning och se konsekvenserna i ett stort antal rapporter med förklarande fakta och ordbok, som i kurserna.

Välj en av prenumerationerna i Shopen.
Kurser och spel - månadsprenumeration
Overview picture Finance simulation

Markera kursen eller spelet du vill starta eller få information om.
Verktyg - årsprenumeration
Overview picture Finance simulation

Välj en ny eller sparad simulering på datorskärmen.

Några verktyg - rapporter och kalkyler

Demo video

* Komplettera med interaktivitet som ger sammanhangen.
* Varje kurs leder till diplom, lätt att repetera och göra om.
* Lär dig där du är, på valfri dator och spara klimatet.
* Vid behov ändra storleken med Ctrl/cmd och + eller - .


                             

Se mer om innehåll i Verktygen.
Du visar och ser konsekvenser i kalkyler och redovisning.
Sätt av en kvart per runda i aktivt lärande följt av 5 minuters reflektion med andra eller på egen hand.

Kursriktning för kurser och spel

Välj kontor i översiktsbilden

Översiktsbild välj kontor Simuleringar företagsekonomi

Översiktsbild välj kontor Kurser
I affärsspelen ser översikten ut som på bilden.
- Du kan fritt välja väg bland kontoren utifrån hur dina rapportbilder ser ut och för att nå målen.
- Kontoren upptill handlar om ekonomi. "Strategier" tillkommer på expertnivån.
- Nederdelen innehåller ett resursflöde, där du köper från vänster och säljer ut åt höger.
- I handels- och serviceföretagen kan "Produktion" saknas som behövs i tillverkande företag.

Ledning och finanser
arrow Anskaffning
(Produktion)
Marknad
arrow

Medan i kurserna har kontoren olika namn som speglar innehållet och de steg du tar i varje enskild kurs där du tar itu med helt olika scenarier på väg till ett diplom.

När du är klar med en del markeras den med "*". Ett av målen är att få alla delar markerade. Du kan göra om kurser eller upprepa delar.

Använd INTE webbläsarens [Tillbaka] och [Framåt] -pilar för att navigera. Utan håll dig till länkar och knappar i spelet. Annars avsluta och börja på nytt.

Händelser och frågeställningar

Ta fram beslutsunderlag, frågor och rapportbilder för att ta ett ekonomkörkort

När du vill byta kontor, klickar du på länken "Översiktsbilden" i bottenmenyn.
Inne i kontoret
Du har klickat på ett kontor. Du ska nu klicka på Inkorgen för att lösa uppgifter, svara på frågor och fatta beslut med de verktyg som står till förfogande.

Motivationsfaktorer
- Interaktivitet och omväxling av arbetsuppgifter.
- Omedelbar feedback i effektiv grafik och bilder som visar sammanhangen.
- En tydlig plan med väl definierade mål som ger diplom som nås med meningsfullt arbete och modern teknologi.

- Att göra det tillsammans i samarbete eller i tävling avseende måluppfyllelse.
- Eller ge utrymme för individuella lärstilar och kunna arbeta i sin egen takt.

Beslut och återkoppling

Med hjälp av färg och form blir ekonomi lättförståeligt på ett roligt sätt

Du har tillgång till olika typer av spel och övningar med videoinslag. Bilden är hämtad från Entreprenörskursen som innehåller video som förklarar begrepp och tillvägagångssätt.

Videoinslag som förklarar begrepp och tillvägagångssätt
Testformat
I bilden har du klickat på inkorgen och fått upp ett enkelt beslutsunderlag med en rapportbild. På vägen till ett Sälj och Ekonomikörkort ställs du inför händelser, beslut, uppgifter och frågeställningar i rätt doser.

Med hjälp av färg och form
blir ekonomi lättförståeligt. Välj kontor i spelen t.ex. utifrån färg och storlek på fälten i balansräkningen.

Beslut, frågor och återkoppling
Ta beslut från ett varierande antal alternativ. Dina beslut och frågor får omedelbara svar som visar konsekvenserna i rapporterna. Besluten är dynamiska och förändras med hur företaget utvecklas i en nära AI-driven e-learning.

Fakta - Digital lärobok
Rapporter, simuleringar, kalkyler och övriga verktyg har en länk, Fakta, med läromaterial, ljud och video om teori och bakgrund. Fakta-texterna visas i fönster som du kan lägga bredvid de frågor eller beslutsunderlag som du vill ha svar på med hjälp av sökfunktionen. Det finns även guider och affärslexikon.

Anställningsbarhet och förkortad inlärningstid
Lär med hjälp av beslut, frågor, kalkyler och simuleringar och se resultaten i rapporterna, t.ex. för UF-företag, för att
- Få svar på frågorna  Varför? Vad? och Hur?
- Skapa engagemang genom förståelse för ekonomins övergripande sammanhang.

Två grundtyper av digitala företagsspel

Klassiska företagssspel
Nedan är exemplet Business Game Classic BGC.
Företagsspel, en hel del under årens lopp, har huvudsakligen varit och är av denna typ, där beslut fattas i klump som påverkar nyckelfaktorer, t.ex. utbud och efterfrågan på en marknad. Förhållandet mellan en strategi med klumpade beslut och effekter på nyckelfaktorer balanserar du genom att gissa-och-försöka. I många simuleringar är reklam viktigast i mixen, medan i andra spel är det andra kombinationer som blir gissningar.

Du försöker lära dig spelet för att se vad. Huvudsyftet med klassiska spel är rolig tävling genom gissningar, med resultat gjorda av dolda algoritmer (annars ingen tävling), varefter du fortsätter att gissa-och-försöka.

Business Game Classic, BGC är av denna vanliga typ där du balanserar utbud och efterfrågan med hjälp av pris, kostnader, reklam och produktion. Du lär känna tillgång och efterfrågan som är bra och lätt att göra så tidigt som möjligt.
ProfitGames
Ovan är spel / kurser som syftar till att du lär dig företagsekonomi.
Du kan beräkna och se de ekonomiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift. Du behöver inte gissa.
En direkt feedback efter varje beslut fördjupar din kunskap om ekonomi. De matematiska förhållandena och effekterna på de större sammanhangen är visuella, logiska och tydliga. Du får dem i färg och form. Du har tillgång till cirka trettio rapporter, beräkning och simuleringsverktyg med hjälp av läromedel. Du kan söka och lära dig innan du svarar. Du möter handels-, service- och tillverkningsföretag med varor, tjänster och marknader som du bestämmer.
* Fokus ligger på att lära sig ekonomi, inte att lära sig ett spel.

* Det är en fördel att använda flera typer av simuleringar och affärsspel, speciellt de som leder till körkort ovan, för att uppfylla den nationella strategins krav på god tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet.

Business Game Classic BGC


A. Supply Chain Management (SCM)
.
Du börjar med att köra två kurser.
1. Entreprenörsekonomi Intro är en introduktion till företagsekonomi för icke-ekonomer i ett antal videor.
2. Inledningskursen till BGC visar hur du balanserar utbud och efterfrågan i ett klassiskt spel och undviker konkurs i BGC.

3. Det är även möjligt att prova på det klassiska spelet, BGC, i ett test som drivs av MBA Crystal Ball.
You get the feeling and experience in running a business

Setup time is minimal
"- I’ve used Capstone and some Harvard simulations. The Unique Selling Point of this game is that the setup time is minimal. It can be used as an introduction to business simulation for students with little or no experience to simulation. Even within the limited scope, there’s complexity in the game as it involves multiple variables (production, marketing, R&D, etc.)."
Prof. Salman Ali 
Business Policy and Strategy Department, Indian Institute of Management (IIM) Raipur.


Supply Chain Management SCM
"-  It helps students gain an appreciation for the connection between elements in the value chain – pricing/advertising (demand), production/employees (supply), and R&D (productivity gains)."
Efficient logistics gives customer satisfaction.
Dr. Steve Phelan
Distinguished Professor of Entrepreneurship and MBA
Director Fayetteville State University (USA).
logotype Ekonomkörkort
Tillbaka

Translate this page:


Viking Ekonomikörkort Digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet