Selling & Finance Diplomas Profit Games and Simulations

Profit Games and Simulations Online Entreprenör MBA

Affärs- och Ekonomiutbildning Online

 Hem     Affärsutbildning     Kurs     Demo-Shop-Login     Frågor     Metod viking ProfitGames

Kursupplägg för det moderna digitala lärandet

Välj kurser och spel eller enbart verktyg


Välj kurser eller enbart verktyg


Välj en av prenumerationerna i Shopen.
Månadsprenumeration på allt innehåll
Starta ny kurs/spel
Starta en kurs eller spel från dess början.
Starta sparad kurs/spel
Fortsätt från de värden du senast sparade.
Simuleringsrum som nedan.

Årsprenumeration på verktygen
Simuleringsrum
Välj en ny eller sparad simulering samt verktygen med runt trettio rapporter och kalkyler.
- Lägg in egna värden och se konsekvenserna med förklarande Fakta och affärslexikon som i kurserna.
Kurser och spel - månadsprenumeration
Overview picture Finance simulation

Verktyg - årsprenumeration
Overview picture Finance simulation

Några verktyg - rapporter och kalkyler


                             

Se mer om innehåll i Verktygen.

Kursriktning för kurser och spel

Välj kontor i översiktsbilden

Översiktsbild välj kontor Simuleringar företagsekonomi

Ledning och finanser
arrow Anskaffning
(Produktion)
Marknad
arrow
I affärsspelen ser översikten ut som på bilden.
- Du kan fritt välja väg bland kontoren utifrån hur dina rapportbilder ser ut och för att nå målen.
- Kontoren upptill handlar om ekonomi. "Strategier" tillkommer på expertnivån.
- Nederdelen innehåller ett resursflöde, där du köper från vänster och säljer ut åt höger.
- I handels- och serviceföretagen kan "Produktion" saknas som behövs i tillverkande företag.

Medan i kurserna har kontoren olika namn som speglar innehållet och de steg du tar i varje enskild kurs där du tar itu med helt olika scenarier på väg till ett diplom.

Använd INTE webbläsarens [Tillbaka] och [Framåt] -pilar för att navigera. Utan håll dig till länkar och knappar i spelet. Annars avsluta och börja på nytt. Detta gäller för alla affärsspel och övningar!

Händelser och frågeställningar

Ta fram beslutsunderlag, frågor och rapportbilder för att ta ett ekonomkörkort

När du vill byta kontor, klickar du på länken "Översiktsbilden" i bottenmenyn.
Inne i kontoret
Du har klickat på ett kontor. Du ska nu klicka på Inkorgen för att lösa uppgifter, svara på frågor och fatta beslut med de verktyg som står till förfogande.

Motivationsfaktorer
- Interaktivitet och omväxling av arbetsuppgifter.
- Omedelbar feedback.
- Effektiv grafik och bilder som visar sammanhangen.
- En tydlig plan och väl definierade mål med en belöning som kan nås med meningsfullt arbete och modern teknologi.
- Att göra det tillsammans i samarbete, men även ge utrymme för individuella lärstilar och kunna arbeta i sin egen takt.

Beslut och återkoppling

Med hjälp av färg och form blir ekonomi lättförståeligt på ett roligt sätt

Du har tillgång till olika typer av spel och övningar med videoinslag. Bilden är hämtad från Entreprenörskursen som innehåller video som förklarar begrepp och tillvägagångssätt.

Videoinslag som förklarar begrepp och tillvägagångssätt
Testformat
I bilden har du klickat på inkorgen och fått upp ett enkelt beslutsunderlag med en rapportbild. På vägen till ett Sälj och Ekonomikörkort ställs du inför händelser, beslut, uppgifter och frågeställningar i rätt doser.

Med hjälp av färg och form
blir ekonomi lättförståeligt. Välj kontor i spelen t.ex. utifrån färg och storlek på fälten i balansräkningen.

Beslut, frågor och återkoppling
Ta beslut från ett varierande antal alternativ. Dina beslut och frågor får omedelbara svar som visar konsekvenserna i rapporterna. Besluten är dynamiska och förändras med hur företaget utvecklas i en nära AI-driven e-learning.

Fakta - Digital lärobok
Rapporter, simuleringar, kalkyler och övriga verktyg har en länk, Fakta, med läromaterial, ljud och video om teori och bakgrund. Fakta-texterna visas i fönster som du kan lägga bredvid de frågor eller beslutsunderlag som du vill ha svar på med hjälp av sökfunktionen. Det finns även guider och affärslexikon.

Anställningsbarhet och förkortad inlärningstid
Lär med hjälp av beslut, frågor, kalkyler och simuleringar och se resultaten i rapporterna, t.ex. för UF-företag, för att
- Få svar på frågorna  Varför? Vad? och Hur?
- Skapa engagemang genom förståelse för ekonomins övergripande sammanhang.

Två grundtyper av digitala företagsspel

Nedan, i ett vanligt datorbaserat klassiskt företagsspel får besluten konsekvenser på tillgång och efterfrågan på en tänkt marknad för tillverkande företag. Besluten tas normalt i klump. Sambanden mellan dina beslut och konsekvenserna på den fiktiva marknaden får du pröva dig fram till. Reklam har ofta stor betydelse. De matematiska sambanden kan inte avslöjas eftersom det ska vara en tävling.

I BGC, som är ett sådant, konkurrerar du genom att fatta samma beslut som en småföretagare. Du försöker skapa efterfrågan med pris, reklam och kostnader. Du anpassar din produktion. Du får en upplevelse som är bra att få tidigt och som inte kräver speciell kunskap.
Ovan, i de lärande affärsspelen, som leder till körkort, ser du däremot direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna i ekonomi.
De är handels- och tjänsteföretag och på avancerad nivå även med tillverkning. (Tävling med andra kan du använda i alla spel och kurser om du vill.)

Det är en fördel att använda alla typer av simuleringar, speciellt de som leder till körkort, för att uppfylla den nationella strategins krav på god tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet.

Intro Entreprenörsekonomi MBA

Business Game Classic BGC


You get the feeling and experience in running a business
Powered by MBA Crystal Ball

A. Supply Chain Management (SCM).
You start by running the Intro course we have developed to teach you how to run the game and some concepts with the financial knowledge needed.
- An effective flow of goods means reducing costs, accelerating deliveries, improving service levels, and increasing customer satisfaction.
A large number of graphs analyze the supply chain and important parameters.

B. Analyze.
- A large number of graphs analyze the supply chain and important parameters. BGC is easy to get started and test low price and high price strategies.

- You get an early experience in running a business.
Appreciation of the value chain
"- My MBA students are required to earn $5m+ operating profit by the end of the game to earn 5% of their grade. It helps students gain an appreciation for the connection between elements in the value chain – pricing/advertising (demand), production/employees (supply), and R&D (productivity gains). The students take a screenshot of their scores and email it for grading."
Dr. Steve Phelan
Distinguished Professor of Entrepreneurship & MBA Director, Fayetteville State University (USA).
Setup time is minimal
"- I’ve used Capstone and some Harvard simulations. The Unique Selling Point of this game is that the setup time is minimal. It can be used as an introduction to business simulation for students with little or no experience to simulation. Even within the limited scope, there’s complexity in the game as it involves multiple variables (production, marketing, R&D, etc.)."
Prof. Salman Ali 
Business Policy and Strategy Department, Indian Institute of Management (IIM) Raipur.
logotype Ekonomkörkort
Tillbaka

Translate this page:


Viking Ekonomikörkort Digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet