Profit Games Sälj & Ekonomikörkort

   Hem             Läromedel         Login            Metod          Frågor          Syfte viking ProfitGames

Affärssimulering

Tillvägagången är enkel
i det moderna digitala klassrummet

Välj kurser eller enbart verktyg


Välj kurser eller enbart verktyg
Starta en ny övning eller spel
Börja direkt med basnivån eller välj den kurs (övning eller spel) som står på tur.
Starta en sparad kurs
Du fortsätter övningen eller spelet från de värden du senast sparade.

Simuleringsrum med verktygen
Simuleringsrummet är din enda valmöjlighet när du köpt enbart tillgång till verktygen.
Du väljer mellan att starta en ny eller sparad simulering.
- Lägg in egna värden och se konsekvenserna.
Du har tillgång till alla kalkyler och rapporter med förklarande teori i Faktaunderlag.

Kurser:
Välj kontor i översiktsbilden

Översiktsbild välj kontor Simuleringar företagsekonomi

Ledning och finanser
arrow Anskaffning
(Produktion)
Marknad
arrow
- I en övning har kontoren andra namn och annat innehåll än på bilden.
- Kontorens namn och innehåll skiftar och du tacklar olika scenarier för att ta diplom.

- I affärsspelen ser översikten ut som på bilden.
- Du kan fritt välja väg bland kontoren utifrån hur dina rapportbilder ser ut och för att nå målen.
- Kontoren upptill handlar om ekonomi. "Strategier" tillkommer på expertnivån.
- Nederdelen innehåller ett resursflöde, där du köper från vänster och säljer ut åt höger.
- I handels- och serviceföretagen kan "Produktion" saknas som behövs i tillverkande företag.

Använd INTE webbläsarens [Tillbaka] och [Framåt] -pilar för att navigera. Utan håll dig till länkar och knappar i spelet. Annars avsluta och börja på nytt. Detta gäller för alla affärsspel och övningar!

Händelser och frågeställningar

Ta fram beslutsunderlag, frågor och rapportbilder för att ta ett ekonomkörkort

När du vill byta kontor, klickar du på länken "Översiktsbilden" i bottenmenyn.
Inne i kontoret
Du har klickat på ett kontor. Du ska nu klicka på Inkorgen för att lösa uppgifter, svara på frågor och fatta beslut med de verktyg som står till förfogande.

Motivationsfaktorer
- Interaktivitet och omväxling av arbetsuppgifter.
- Omedelbar feedback.
- Effektiv grafik och bilder som visar sammanhangen.
- En tydlig plan och väl definierade mål med en belöning som kan nås med meningsfullt arbete och modern teknologi.
- Att göra det tillsammans i samarbete, men även ge utrymme för individuella lärstilar och kunna arbeta i sin egen takt.

Beslut och återkoppling

Med hjälp av färg och form blir ekonomi lättförståeligt på ett roligt sätt
Anställningsbarhet och förkortad inlärningstid
Lär med hjälp av beslut, frågor, kalkyler och simuleringar och se resultaten i rapporterna, t.ex. för UF-företag, för att
- Få svar på frågorna  Varför? Vad? och Hur?
- Skapa engagemang genom förståelse för ekonomins övergripande sammanhang.

Du har tillgång till olika typer av spel och övningar med videoinslag. Bilden är hämtad från Entreprenörskursen som innehåller video som förklarar begrepp och tillvägagångssätt.

Videoinslag som förklarar begrepp och tillvägagångssätt
Testformat
På vägen till ett Sälj och Ekonomikörkort ställs du inför händelser, beslut, uppgifter och frågeställningar i rätt doser. I bilden har du klickat på inkorgen och fått upp ett enkelt beslutsunderlag med en rapportbild.

Med hjälp av färg och form
blir ekonomi lättförståeligt. Välj kontor i spelen t.ex. utifrån färg och storlek på fälten i balansräkningen.

Beslut, frågor och återkoppling
Ta beslut från ett varierande antal alternativ efter att ha granskat konsekvenserna som vanligtvis leder till frågor. Besluten är dynamiska och förändras med hur företaget utvecklas. Du kan inte ångra beslut. Beslut och frågor får omedelbara svar som visar konsekvenserna i rapporterna.

Fakta - Digital lärobok
Rapporter, simuleringar, kalkyler och övriga verktyg har en länk, Fakta, med läromaterial om teori och bakgrund med sökfunktion, ljud och video.
Fakta-texter visas i fönster som du kan lägga bredvid de frågor eller annat som du vill söka svar på med hjälp av sökfunktionen (Ctrl/cmd + F).
Det finns även guider och affärslexikon.

Skapa kurser
Använd textböcker, rapporter, beräkningar, beslut, frågor, videoinspelningar, etc. för att skapa ditt eget material för eget bruk, eftersom lärandet mer och mer handlar om personanpassning. Det kan också vara för att ordna mikrokurser för kollegor.

Business Game Classic BGC

Förberedande entreprenörsnivå


Du får en känsla och upplevelse i att driva ett företag så tidigt som möjligt

Ett stort antal grafer analyserar försörjningskedjan och viktiga parametrar

Du får en känsla och upplevelse i att driva ett företag så tidigt som möjligt, eftersom ingen särskild ekonomisk kunskap behövs. Den behöver/bör inte översättas till svenska.

BGC är ett s.k. klassiskt företagsspel, som kännetecknas av att tillgång och efterfrågan står i centrum. Du konkurrerar på en marknad genom att fatta samma beslut som en småföretagare gör.

Du skapar efterfrågan genom att hantera marknadsföring, pris och kostnader och du ökar/minskar tillgången genom att anpassa din produktion.

Den ovissa utgången av varje spelomgång skapar ett spänningsmoment och resultatet medför oftast en önskan att göra om och förbättra.

A. Supply Chain Management (SCM)
Ett effektivt flöde av varor innebär att reducera kostnader, att snabba på leveranser och förbättra servicegraden samt att öka kundnöjdheten.

B. Analyze
Ett stort antal grafer analyserar försörjningskedjan och viktiga parametrar. BGC är lätt att sätta igång och testa lågpris- och högprisstrategier.

Du börjar med att köra inledningsövningen som introducerar begreppen och visar hur det går till. Ett viktigt begrepp är kostnaden för sålda och levererade varor COGS (Cost Of Goods Sold and Shipped). Spelet är på engelska med några ekonomiska begrepp som en gymnasieelev lätt tar till sig. 

Prof. Salman Ali
Business Policy and Strategy Department, Indian Institute of Management (IIM) Raipur

Setup time is minimal.

- I’ve used Capstone and some Harvard simulations. The Unique Selling Point of this game is that the setup time is minimal. It can be used as an introduction to business simulation for students with little or no experience to simulation. Even within the limited scope, there’s complexity in the game as it involves multiple variables (production, marketing, R&D, etc.)


 

Dr. Steve Phelan

Distinguished Professor of Entrepreneurship & MBA Director, Fayetteville State University (USA) 

Appreciation of the value chain.

- My MBA students are required to earn $5m+ operating profit by the end of the game to earn 5% of their grade. It helps students gain an appreciation for the connection between elements in the value chain – pricing/advertising (demand), production/employees (supply), and R&D (productivity gains).

The students take a screenshot of their scores and email it for grading.

Två grundtyper av digitala företagsspel

I de vanliga datoranknutna klassiska företagsspelen får besluten konsekvenser på tillgång och efterfrågan på en tänkt marknad för tillverkande företag. Besluten bör tas i klump. Sambanden mellan dina beslut och konsekvenserna på den fiktiva marknaden får du pröva dig fram till. De matematiska sambanden kan inte avslöjas eftersom det ska vara en tävling.
I BGC, som är ett sådant, konkurrerar du genom att fatta samma beslut som en småföretagare. Du skapar efterfrågan genom att hantera pris, marknadsföring och kostnader. Du ökar/minskar tillgången genom att anpassa din produktion. Du får en upplevelse och känsla som är bra att få så tidigt som möjligt.

OBS! Du bör börja med inledningsövningen som förklarar begrepp och tillvägagångssätt.

I affärsspelen, som leder till körkort, ser du däremot direkt de ekonomiska och matematiskt logiska konsekvenserna av varje enskilt beslut och uppgift och får direkt feedback som fördjupar kunskaperna i företagsekonomi. De är handels- och tjänsteföretag och på expertnivån även med produktion. (Tävling mellan grupper eller individer kan användas som en motivationsfaktor i alla spel och övningar.)

Det är en fördel att använda alla typer av simuleringar, speciellt de som leder till körkort, för att uppfylla den nationella strategins krav på god tillgång till digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet.
Se vidare
Regeringens strategi för skolans digitalisering


logotype Ekonomkörkort
Viking Ekonomikörkort Digitala lärresurser av hög pedagogisk, interaktiv, visuell och vetenskaplig kvalitet Tillbaka